Historie Lokte

Historie města i hradu Loket je více než bohatá, my se zde však věnujeme událostem konce druhé světové vály. Chcete so o těchto událostech dozvědět více? Neváhejte a přijeďte se osobně podívat!

Generál George A. Taylor, bojoval v severní Africe, účastnil se vylodění na Sicílii a se svými vojáky se vylodil také na známe pláži Omaha během vylodění v Normandii,  v Lokti podepsal kapitulaci XII. armádního sboru Wehrmachtu o síle zhruba 25 000 mužů.

Americké střední tanky Sherman z 9. obrněné divize vjíždějí do Lokte

Lehký tank M24 Chaffee z 9. obrněné divize na loketském náměstí u dolní kašny.

Historie osídlení Lokte je velice bohatá, na místě dnešního hradu se předtím nacházelo slovanské hradiště. Samotná historie města se však začíná psát ve 13. století, konkrétně roku 1234, kdy na skalním výběžku vyrostla pevnost, okolo kterého postupně rostlo město. Již od počátku byl Loket koncipován jako hraniční pevnost, bránící západní hranice českého království. Říkalo se mu proto "Klíč ke království Českému.

Hrad se stal strategicky důležitým místem. Král Václav I. zde například vedl státní jednání a přijímal důležité hosty, mezi nimi přijal i císaře Svaté říše Římské.


Často zde však pobývali například i Lucemburkové, zvláště královna Eliška Přemyslovna a její syn Václav, pozdější císař Svaté říše římské, Karel IV.

Během Husitských válek je hrad dvakrát husity obléhán (1420 a 1427), ovšem neúspěšně. Roku 1434 přechází hrad do rukou rodu Šliků.

V průběhu věků prochází město úpravami (například jsou strženy hradby a místo nich vzniká renesanční opevnění) a roku 1663 je Loket prohlášen za zemskou pevnost.

Význam Lokte ovšem časem lehce upadá. I tak Loket pro své nezaměnitelné kouzlo často navštěvují různé osobnosti, mezi nimi například významný německý básník J. W. Goethe.

Během druhé světové války se jako oblast Sudet připojuje k Třetí Říši a Loket se změní na dlouhou dobu na Elbogen.

Jednu z posledních významných rolí si Loket odehraje v květnu roku 1945, kdy Loket osvobozují americké jednotky a v hotelu u Bílého koně je podepsána kapitulace XII. armádního sboru Wehrmachtu.

V kapitulační listině však generál George Taylor škrtne místo "Elbogen, Sudetenland" a místo toho napíše "Does not exist! Loket, Czechoslovakia", čímž si v Československu vysloužil nehynoucí respekt a po generálu Pattonovi se stává druhým nejoblíbenějším americkým generálem.Generál dělostřelectva Herbert Osterkamp. Velitel Vojenského okruhu XII a zároveň velitel XII. Armádního sboru Wehrmachtu. Mimo jiné držitel Rytířského kříže Válečného záslužného kříže s meči, který byl udělen pouze 120 osobám.

Generálporučík Fritz Benicke, velitel pevnostní linie "Horní Slezsko" ve Vojenském okrsku XXI podepisuje kapitulaci v Lokti do rukou amerického generála George A. Taylora z 1. pěší divize "Big Red One".